Sager 2023-2024

Sager 2024

3. april 2024

Bygningskultur Foreningens høringssvar til LAR projektet i Bondebyen.

Projektet har bl.a. de konsekvenser at Peter Lundsvej ændres med det til følge at to store Piletræer fældes.

Læs høringssvaret her

Læs også 'Ansøgning om dispensation fra lokalplan 258'


Følg udviklingen på Facebook: 'Bondebyposten'.

Se også artikel af DGO:

Bondebylauget vil kæmpe for de store piletræer - Debat - Sjællandske Nyheder (sn.dk)


Det ene af de to store Piletræer, som kommunen har planlagt at fælde. Foto: 'Bondebyposten'

20. marts 2024

Lokalplan 292, Lundtofte

Bygningskultur Foreningens kommentarer til ”Forslag til Lokalplan 292”

Læs mere her 


Læs også:

Lundtofte Borgerforenings høringssvar til ”Lokalplan forslag 292

Læs mere her


31. januar 2024

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til udlejning og istandsættelse af Frederiksdal Møllehus.

Læs mere her 


Frederiksdal Møllehus

2023

13. november 2023

BKF´s Kommentarer til forslag til Kommuneplantillæg for Virumgård Nord, Kongevejen 91-93

Se Kommentarerne her

2. oktober 2023

Arkitekturpolitikken er endeligt vedtaget.
Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2023 endeligt vedtaget Arkitekturpolitikken.

Se mere her: Arkitekturpolitik i LTK

Sophienholm

1. oktober 2023

Bygningskultur Foreningens kommentarer til

Rammelokalplan for Firskovvejkvarteret.

Læs brevet her

29.september 2023

Bygningskultur Foreningens kommentarer til forslag til totalrenovering af hotel i Lyngby Storcenter.

Læs brevet her

16. august 2023

Byplanudvalget besluttede, i overensstemmelse med Bygningskultur Foreningens bemærkninger, ikke at give forvaltningens forslag medhold vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde.

Se Punkt 5 ved Byplanudvallgsmødet: Status vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen (Beslutning).

Læs mere om sagen og beslutningen her

15. august 2023

Bygningskultur Foreningen sender bemærkninger til dagsorden til byplanudvalgsmøde 16.08.23 pkt. 5 Træbalancen

Se bemærkningerne her

15. august 2023

Bygningskultur Foreningen sender bemærkninger til ansøgning fra Lyngby Taarbæk Kommune om dispensation fra Mølleåfredningen.

Projekt: Prinsessestien 5/Lyngby Hovedgade 2A, Frieboeshvile.

Se bemærkningerne her

3. august 2023

LTK påklager Fredningsnævnets afgørelse

fra den 10. juli 2023 om afslag på ansøgning om dispensation fra fredningen om det af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgte klimatilpasningsprojekt i det centrale Lyngby.

Se LTK´s påklage her

10. juli 2023

Fredningsnævnet har afvist dispensationsansøgning til lokalplan 267 - Fæstningskanalen

Fredningsnævnet har afvist projektet ved Fæstningskanalen i den nuværende form.

Se afgørelsen her

Se også læserbrev af Jens Clemmensen og Per Stahlschmidt

27. juni 2023

Bygningskultur Foreningen har sendt bemærkninger til fredningsnævnet vedr. dispensationsansøgning til lokalplan 267. Planen omhandler projekt til klimasikring af det Centrale Kongens Lyngby - Fæstningskanalens forløb.

Læs bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum i Kanalparken udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

9. juni 2023

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til 'Forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum'

Læs bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum på Klampenborgvej udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

7. juni 2023

Måneporten i Sprinforbi er fredet

Bygningskultur Foreningen har støttet fredningsforslaget af 'Måneporten'. Naturstyrelsen har den 7. juni meddelt at fredningen er en realitet.

Se afgørelsen her

Læs hele sagen på Kulturministeriets hjemmeside: Måneporten i Springforbi fredes (anpdm.com)

Læs fredningsforslaget her:

F-R-E-D-N-I-N-G-S-F-O-R-S-L-A-G-for-Maaneporten-final.pdf (byogland.dk)

Berlingske skriver:

Ikonisk Strandvejen-vartegn bliver fredet (berlingske.dk)

Måneporten i Springforbi

22. april 2023

Landsforeningen By og Lands årsmøde og generalforsamling. I år i Norddjurs Gjerrild, Sostrup Slot og Kloster

Flere fra bestyrelsen deltager

Se mere om programmet og arrangementet her:

Generalforsamling i Norddjurs i 2023 - der hvor demokratiet skabes (byogland.dk)


13. april 2023 - Arkitekturpolitik

Kommentarer til Forslag fra Lyngby -Taarbæk Kommune: ARKITEKTURPOLITIK.

Kommunen har udarbejdet et oplæg til revision af kommunens arkitektur politik og har sendt det i offentlig høring. Foreningen har udarbejdet et svar, hvor vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at understrege, at de bygningsmæssige og landskabelige ændringer eller tilføjelser, som vil blive udført i fremtiden, bliver udført så det bliver en berigelse for kommunes borgere.

Se hele indsigelsen her


2023

Fredningsforslag Måneporten

Vores landsforening By og Land har indgivet fredningsansøgning om Måneporten, Strandvejen 724. Lyngby-Tårbæk Kommune og Bygningskultur Foreningen har tilsluttet sig forslaget.

Se fredningsforslaget her


5. februar 2023

Til Byplanudvalgets møde 9. februar

Indsigelse om lameller på H.C. Ørsted Gymnasiet og

Vi har sendt en indsigelse til Byplanudvalget om lamellerne på støjskærmene langs motorvejen ved H.C. Ørsted Gymnasiet. Lamellerne på støjskærmene bør være identiske med lamellerne på selve gymnasiet og med samme afstand.

Indsigelse om vinduer Tårbæk Strandvej 54

Vi har kommenteret på de mange ekstra vinduer på Tårbæk Strandvej 54, de giver indblik hos naboer, så mængden må dæmpes.

Se begge indsigelser her


23. januar 2023

Byggeri skæmmer kæmpegravhøj ved Hvidegården

Bygningskultur Foreningen og Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune og Miljøstyrelsen om at arbejde for en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde kulturhistoriske og landskabelige

værdier for at forhindre, at der fremover gives byggetilladelse til bebyggelse, der skæmmer og/eller dominerer værdifulde kulturhistoriske og landskabelige værdier, som det er tilfældet i byggesagen vedr. Hvidegårdsparken 99.

Se brevet til kommunalbestyrelsen her

Se brevet til Miljøstyrelsen her

10. januar 2023

Møde med byplanudvalget

Bygningskultur Foreningen havde møde med byplanudvalget, hvor der bl.a. blev drøftet Arkitekturpolitik, Udviklingsdplan for Lyngby Centrum, Kulturmiljøer og Bæredygtighed.


Det nye byggeri, der skæmmer og dominerer kæmpegravhøjen ved Hvidegårdsparken