Forside

Nyheder

19. august 2023

'Historiske dage i Lyngby-Taarbæk'

Kom med på mini-festival for børn, forældre og bedsteforældre om steder og mennesker i Lyngby-Taarbæk Kommunes historie. Det hele sker lørdag den 19. august, kl. 11-17 på Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen,

Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. Se mere her

19. august 2023

'Historiske dage' med foredrag

I forbindelse med arrangementet 'Historiske dage' vil arkitekt MAA Jørgen Kreiner-Møller fra Bygningskultur Foreningens bestyrelse holde et oplæg om begrebet kulturmiljøer i relation til den fysiske planlægning i kommunen.

Det bliver illustreret med udvalgte kulturmiljøer i kommunen, som samlet fortæller om boligbyggeriets udvikling her i landet fra anden verdenskrig og til i dag – fra håndværk og lille skala til industriproduktion og storskala – fra statslånshuse, parcelhuse og rækkehuse videre til bebyggelserne Egeparken, Fortunbyen og Eremitageparken frem til Virumgård med bebyggelsen på den tidligere politigrund som et deprimerende punktum.

 

Oplægget bliver holdt kl. 14.45 i Lindegårdens store sal.

'Historiske dage', Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen 2022


Virumgård

9. juni 2023

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til 'Forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum'

Se bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum i Kanalparken udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

29. april 2023 

Byvandring i ’Guldalderens Lyngby’ ved cand.mag. Henrik Mortensen lørdag den 29. april kl. 15., mødested den store P-plads på Stades Krog bag Lyngby Kirke.
Varighed ca. 1½ time. Ingen tilmelding, mød bare op. Det er en bygningskulturel tur, hvor vi også besøger stier, som nok ikke kendes af alle (evt. rollatorer må undertiden en omvej). Vi passerer smukke og interessante huse som Schalls hus samt flere landskabelige kvaliteter.


22. april 2023

Landsforeningen By og Lands årsmøde og generalforsamling afholdes i Norddjurs

Gjerrild, Sostrup Slot og Kloster, den 22. april 2023.

Tilmelding

Der er sidste tilmelding den 10. april

Se mere om programmet og arrangementet her:

Generalforsamling i Norddjurs i 2023 - der hvor demokratiet skabes (byogland.dk)


17. april 2023 

Referat fra generalforsamlingen 2023

Se referatet her


17. april 2023

Bygningskultur Foreningens folder

Folderen er revideret. Del den gerne. Se den her eller under menupunkt 'Publikationer'.


13. april 2023

Arkitekturpolitik

Kommentarer til Forslag fra Lyngby -Taarbæk Kommune: ARKITEKTURPOLITIK.

Kommunen har udarbejdet et oplæg til revision af kommunens arkitektur politik og har sendt det i offentlig høring med frist for besvarelser 13. april. Foreningen har udarbejdet et svar, hvor vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at understrege, at de bygningsmæssige og landskabelige ændringer eller tilføjelser, som vil blive udført i fremtiden, bliver udført så det bliver en berigelse for kommunes borgere.

Se hele høringssvaret her


11. april 2023

Ejendommen Rustenborgvej 1 c

Bygningskultur Foreningen har sendt bemærkninger til Byplanudvalgets forslag om, at ændre brugsstatus af Rustenborgvej 1 c, som er et af mange meget bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen.

Læs indsigelsen her


28. marts 2023

Dialog om arkitekturpolitikken

Kommunalbestyrelsen inviterer borgere, bygherrer og interesserede parter til dialog om arkitekturpolitikken.

  • Tirsdag d. 28. marts kl. 15– 18
  • I foyeren på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28

Læse mere her:

2023-02-23: Høring - Forslag til arkitekturpolitik og præmiering af bygninger | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)


15. marts 2023

Generalforsamling på Lindegården

Bygningskultur Foreningens generalforsamling starter med et foredrag af stadsarkitekt Jesper Pagh. Alle er velkomne til at deltage i foredraget. Se referat her


8. februar 2023

Rundvisning i Bygning 116 på DTU

Vi besøger Eva og Niels Koppels auditoriebygning Bygning 116 på Bygningstorvet der er blevet renoveret i 2021 ved Rørbæk og Møller Arkitekter A/S og indstillet til Renoverprisen 2023. Arkitekt Peter Villaume viser rundt.

Rum og monolit (arkitektforeningen.dk)


Renoveringsprojektet vandt Den Danske Lyspris 2022

Vinderen af Den Danske Lyspris 2022 er kåret - Danske Landskabsarkitekter Danske Landskabsarkitekter


5. februar 2023

Indsigelse om lameller på H.C. Ørsted Gymnasiet

Vi har sendt en indsigelse til Byplanudvalget om lamellerne på støjskærmene langs motorvejen ved H.C. Ørsted Gymnasiet. Lamellerne på støjskærmene bør være identiske med lamellerne på selve gymnasiet og med samme afstand.

Indsigelse om vinduer Tårbæk Strandvej 54

Vi har kommenteret på de mange ekstra vinduer på Tårbæk Strandvej 54, de giver indblik hos naboer, så mængden må dæmpes.

Se begge indsigelser her


10. januar 2023

Møde med byplanudvalget

Bygningskultur Foreningen havde møde med byplanudvalget den 10. januar for at drøfte Arkitekturpolitik, Udviklingsdplan for Lyngby Centrum, Kulturmiljøer og Bæredygtighed.


23. januar 2023

Bygningskultur Foreningen har sendt breve til kommunalbestyrelsen

og Miljøstyrelsen vedr. byggeri i Hvidegårdsparken, der skæmmer og dominerer den fredede kæmpegravhøj.

Læs mere om sagen nedenfor


Byggeri skæmmer kæmpegravhøj ved Hvidegården          

Bygningskultur Foreningen og Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune og Miljøstyrelsen om at arbejde for en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde kulturhistoriske og landskabelige værdier for at forhindre, at der fremover gives byggetilladelse til bebyggelse, der skæmmer og/eller dominerer værdifulde kulturhistoriske og landskabelige værdier, som det er tilfældet i byggesagen vedr. Hvidegårdsparken 99.


Se brevet til kommunalbestyrelsen her


Se brevet til Miljøstyrelsen her  

                                                  

29. november 2022

Foredrag og debat om BEDRE BYSKIK

Konsulent i byudvikling, Jes Møller, fortalte i Fuglevad Vandmølle om en byudvikling baseret på demokratisering, fællesskab og bæredygtighed. Der var godt 20 deltagere.


Schalls hus

Dialog om arkitekturpolitik - Biblioteket  er eksempel på god arkitektur

Vi besøger bygning 116 på Bygningstorvet, DTU den 8. februar

Det nye byggeri, der skæmmer og dominerer kæmpegravhøjen ved Hvidegårdsparken

Bygningskultur i Lyngby-Taarbæk

Bliv medlem


Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467  kontonr. 10014956.


Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com


Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.


Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Foreningen ønsker at kunne kontakte medlemmerne på en enkel måde. Oplys derfor gerne din e-mail adresse på bygningskultur.ltk@gmail.com