Forside

Nyheder

DER ER OVERTEGNET TIL ARRANGEMENTET PÅ CLASSIC CAR DEN 27.9.

27.september 2023

Bygningskultur Foreningen afholder et arrangement i Classic Car House v Tony Jørgensen den 27. september kl.16.00.

Det tidligere Landbrugsmuseum har fået ny ejer. Bygningerne har gennemgået en omfangsrig renovering og på tilhørende arealer er der opført flere nye bygninger, som er relateret til driften af Classic Car House. Mød op på Kongevejen nr. 79 (overfor Frilandsmuseet).

Det tidligere Landbrugsmuseum

2. oktober 2023

Arkitekturens dag

På Arkitekturens dag uddeles Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpris 2023 for vellykket nybyggeri eller renovering. Nærmere om tid og sted vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Arkitekturprisen-2015---DTU-bygning-324

3. november 2023

Dansk og nordisk arkitektur i en brydningstid

Fredag den 3. november kl. 17.00 holder filosof Kristoffer Lindhardt Weiss oplæg på Stadsbiblioteket i Fennebergsalen. Kristoffer Lindhardt Weiss er direktør for Arkitektens Forlag. Han vil introducere os til ny dansk og nordisk arkitektur.

19. august 2023

'Historiske dage i Lyngby-Taarbæk'

Kom med på mini-festival for børn, forældre og bedsteforældre om steder og mennesker i Lyngby-Taarbæk Kommunes historie. Det hele sker lørdag den 19. august, kl. 11-17 på Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen,

Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. Se programmet her

19. august 2023

'Historiske dage' med foredrag, lørdag den 19. august

I forbindelse med arrangementet 'Historiske dage' vil arkitekt MAA Jørgen Kreiner-Møller fra Bygningskultur Foreningens bestyrelse holde et oplæg om begrebet kulturmiljøer i relation til den fysiske planlægning i kommunen.

Det bliver illustreret med udvalgte kulturmiljøer i kommunen, som samlet fortæller om boligbyggeriets udvikling her i landet fra anden verdenskrig og til i dag – fra håndværk og lille skala til industriproduktion og storskala – fra statslånshuse, parcelhuse og rækkehuse videre til bebyggelserne Egeparken, Fortunbyen og Eremitageparken frem til Virumgård med bebyggelsen på den tidligere politigrund som et deprimerende punktum.

 

Oplægget bliver holdt kl. 14.45 i Lindegårdens store sal.

'Historiske dage', Kulturstedet Lindegarden i Bondebyen 2022


Virumgård

18. august 2023

Bygningskultur Foreningens folder er revideret

På generalforsamlingen 2023 blev det besluttet at hæve kontingentet. Læs mere i Folderen og del den gerne.

Se den her eller under menupunkt 'Publikationer'.

16. august 2023

Byplanudvalget besluttede, i overensstemmelse med Bygningskultur Foreningens bemærkninger, ikke at give forvaltningens forslag medhold vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde.

Se Punkt 5 ved Byplanudvallgsmødet: Status vedr. træbalancen på Dyrehavegårds Jorde og i Traceet langs Helsingørmotorvejen (Beslutning).

Læs mere om sagen og beslutningen her

15. august 2023

Bygningskultur Foreningen sender bemærkninger til dagsorden til byplanudvalgsmøde 16.08.23 pkt. 5 Træbalancen

Se bemærkningerne her

15. august 2023

Bygningskultur Foreningen sender bemærkninger til ansøgning fra Lyngby Taarbæk Kommune om dispensation fra Mølleåfredningen.

Projekt: Prinsessestien 5/Lyngby Hovedgade 2A, Frieboeshvile.

Se bemærkningerne her

3. august 2023

LTK påklager Fredningsnævnets afgørelse

fra den 10. juli 2023 om afslag på ansøgning om dispensation fra fredningen om det af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgte klimatilpasningsprojekt i det centrale Lyngby.

Se LTK´s påklage her

10. juli 2023

Fredningsnævnet har afvist dispensationsansøgning til lokalplan 267 - Fæstningskanalen

Fredningsnævnet har afvist projektet ved Fæstningskanalen i den nuværende form.

Se afgørelsen her

Se også læserbrev af Jens Clemmensen og Per Stahlschmidt

27. juni 2023

Bygningskultur Foreningen har sendt bemærkninger til fredningsnævnet vedr. dispensationsansøgning til lokalplan 267. Planen omhandler projekt til klimasikring af det Centrale Kongens Lyngby - Fæstningskanalens forløb.

Læs bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum i Kanalparken udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

9. juni 2023

Bygningskultur Foreningens bemærkninger til 'Forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum'

Læs bemærkningerne her

Visualisering af det mulige kommende byrum på Klampenborgvej udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

7. juni 2023

Måneporten i Sprinforbi er fredet

Bygningskultur Foreningen har støttet fredningsforslaget af 'Måneporten'. Naturstyrelsen har den 7. juni meddelt at fredningen er en realitet.

Se afgørelsen her

Læs hele sagen på Kulturministeriets hjemmeside: Måneporten i Springforbi fredes (anpdm.com)

Læs fredningsforslaget her:

F-R-E-D-N-I-N-G-S-F-O-R-S-L-A-G-for-Maaneporten-final.pdf (byogland.dk)

Berlingske skriver:

Ikonisk Strandvejen-vartegn bliver fredet (berlingske.dk)

Måneporten i Springforbi

29. april 2023 

Byvandring i ’Guldalderens Lyngby’ ved cand.mag. Henrik Mortensen, mødested den store P-plads på Stades Krog bag Lyngby Kirke.
Varighed ca. 1½ time. Det var en bygningskulturel tur, hvor vi også besøgte stier, som nok ikke kendes af alle. Vi passererede smukke og interessante huse som Schalls hus samt flere landskabelige kvaliteter.

Schalls hus

22. april 2023

Landsforeningen By og Lands årsmøde og generalforsamling afholdes i Norddjurs

Gjerrild, Sostrup Slot og Kloster, den 22. april 2023.

Tilmelding

Der er sidste tilmelding den 10. april

Se mere om programmet og arrangementet her:

Generalforsamling i Norddjurs i 2023 - der hvor demokratiet skabes (byogland.dk)


17. april 2023 

Referat fra generalforsamlingen 2023

Se referatet her


17. april 2023

Bygningskultur Foreningens folder

Folderen er revideret. Del den gerne. Se den her eller under menupunkt 'Publikationer'.


13. april 2023

Arkitekturpolitik

Kommentarer til Forslag fra Lyngby -Taarbæk Kommune: ARKITEKTURPOLITIK.

Kommunen har udarbejdet et oplæg til revision af kommunens arkitektur politik og har sendt det i offentlig høring med frist for besvarelser 13. april. Foreningen har udarbejdet et svar, hvor vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at understrege, at de bygningsmæssige og landskabelige ændringer eller tilføjelser, som vil blive udført i fremtiden, bliver udført så det bliver en berigelse for kommunes borgere.

Se hele høringssvaret her

11. april 2023

Ejendommen Rustenborgvej 1 c

Bygningskultur Foreningen har sendt bemærkninger til Byplanudvalgets forslag om, at ændre brugsstatus af Rustenborgvej 1 c, som er et af mange meget bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen.

Læs indsigelsen her

Ejendommen Rustenborgvej 1 c28. marts 2023

Dialog om arkitekturpolitikken

Kommunalbestyrelsen inviterer borgere, bygherrer og interesserede parter til dialog om arkitekturpolitikken.

  • Tirsdag d. 28. marts kl. 15– 18
  • I foyeren på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28

Læse mere her:

2023-02-23: Høring - Forslag til arkitekturpolitik og præmiering af bygninger | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)Dialog om arkitekturpolitik - Biblioteket  er eksempel på god arkitektur

15. marts 2023

Generalforsamling på Lindegården

Bygningskultur Foreningens generalforsamling starter med et foredrag af stadsarkitekt Jesper Pagh. Alle er velkomne til at deltage i foredraget. Se referat her


8. februar 2023

Rundvisning i Bygning 116 på DTU

Vi besøger Eva og Niels Koppels auditoriebygning Bygning 116 på Bygningstorvet der er blevet renoveret i 2021 ved Rørbæk og Møller Arkitekter A/S og indstillet til Renoverprisen 2023. Arkitekt Peter Villaume viser rundt.

Rum og monolit (arkitektforeningen.dk)


Renoveringsprojektet vandt Den Danske Lyspris 2022

Vinderen af Den Danske Lyspris 2022 er kåret - Danske Landskabsarkitekter Danske Landskabsarkitekter


Vi besøger bygning 116 på Bygningstorvet, DTU den 8. februar

5. februar 2023

Indsigelse om lameller på H.C. Ørsted Gymnasiet

Vi har sendt en indsigelse til Byplanudvalget om lamellerne på støjskærmene langs motorvejen ved H.C. Ørsted Gymnasiet. Lamellerne på støjskærmene bør være identiske med lamellerne på selve gymnasiet og med samme afstand.

Indsigelse om vinduer Tårbæk Strandvej 54

Vi har kommenteret på de mange ekstra vinduer på Tårbæk Strandvej 54, de giver indblik hos naboer, så mængden må dæmpes.

Se begge indsigelser her


10. januar 2023

Møde med byplanudvalget

Bygningskultur Foreningen havde møde med byplanudvalget den 10. januar for at drøfte Arkitekturpolitik, Udviklingsdplan for Lyngby Centrum, Kulturmiljøer og Bæredygtighed.


Øvrige sager i 2023: Se under 'Sager -  2023' her på hjemmsiden.

Under 'Sager' findes de fleste sager, som Bygningskultur Foreningen har forsøgt at få indflydelse på siden foreningens etablering i 2003.

Bygningskultur i Lyngby-Taarbæk

Bliv medlem


Indmeldelse kan ske ved at overføre et års kontingent til reg. nr. 4467  kontonr. 10014956.


Du kan også sende en mail herom til bygningskultur.ltk@gmail.com


Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, foreninger, institutioner mv.


Alle medlemmer modtager tidsskriftet By & Land, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Foreningen ønsker at kunne kontakte medlemmerne på en enkel måde. Oplys derfor gerne din e-mail adresse på bygningskultur.ltk@gmail.com